مقالات مرتبط با تکنولوزی های نوین فناوری اطلاعات و محصولات مرتبط در این زمینه ، بخصوص در زمینه محصولات سرفیس مایکروسافت ارائه می شود.