مشاهده همه 10 نتیجه

سرفیس بوک ۳ – ۱۳.۵ اینچ – مدل Core i5/8GB/256GB

۳۵۷,۲۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس بوک ۳ – ۱۳.۵ اینچ – مدل Core i7/16GB/256GB/GTX

سرفیس بوک ۳ – ۱۳.۵ اینچ – مدل Core i7/32GB/1TB/GTX

۶۸۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس بوک ۳ – ۱۳.۵ اینچ – مدل Core i7/32GB/512GB/GTX

سرفیس بوک ۳ – ۱۵ اینچ – مدل Core i7/16GB/256GB

سرفیس بوک ۳ – ۱۵ اینچ – مدل Core i7/32GB/1TB/GTX

سرفیس بوک ۳ – ۱۵ اینچ – مدل Core i7/32GB/1TB/RTX

۷۹۹,۴۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس بوک ۳ – ۱۵ اینچ – مدل Core i7/32GB/2TB

سرفیس بوک ۳ – ۱۵ اینچ – مدل Core i7/32GB/512GB/GTX

سرفیس بوک ۳ – ۱۵ اینچ – مدل Core i7/32GB/512GB/RTX