اخبار دنیای فناوری اطلاعات در زمینه های تکنولوژی های نوین و… بخصوص اخبار دنیای محصولات مایکروسافت پوشش داده می شود