مشاهده همه 9 نتیجه

سرفیس پرو ۸ مدل Core i3/8GB/128GB

۲۰۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس پرو ۸ مدل Core i5/16GB/256GB

۳۵۹,۸۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس پرو ۸ مدل Core i5/8GB/128GB

۲۷۵,۲۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس پرو ۸ مدل Core i5/8GB/256GB

۳۰۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس پرو ۸ مدل Core i5/8GB/512GB

سرفیس پرو ۸ مدل Core i7/16GB/1TB

سرفیس پرو ۸ مدل Core i7/16GB/256GB

۴۲۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس پرو ۸ مدل Core i7/16GB/512GB

۵۰۹,۸۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس پرو ۸ مدل Core i7/32GB/1TB

۶۷۶,۸۹۰,۰۰۰ ریال