مشاهده همه 11 نتیجه

سرفیس پرو ۷ مدل Core i3/4GB/128GB (کیبورد)

سرفیس پرو ۷ مدل Core i3/8GB/128GB

سرفیس پرو ۷ مدل Core i5/16GB/256GB

۲۹۹,۴۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس پرو ۷ مدل Core i5/8GB/128GB

۲۳۴,۸۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس پرو ۷ مدل Core i5/8GB/128GB (MicroSD)

۲۲۷,۸۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس پرو ۷ مدل Core i5/8GB/128GB (کیبورد)

سرفیس پرو ۷ مدل Core i5/8GB/256GB

سرفیس پرو ۷ مدل Core i5/8GB/256GB (کیبورد)

سرفیس پرو ۷ مدل Core i7/16GB/1TB

سرفیس پرو ۷ مدل Core i7/16GB/256GB

۳۵۹,۴۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس پرو ۷ مدل Core i7/16GB/512GB