مشاهده همه 13 نتیجه

سرفیس پرو ۷ پلاس مدل Core i3/8GB/128GB

۱۹۹,۸۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس پرو ۷ پلاس مدل Core i3/8GB/128GB (microSD)

۲۰۵,۱۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس پرو ۷ پلاس مدل Core i5/16GB/256GB

سرفیس پرو ۷ پلاس مدل Core i5/16GB/256GB (LTE)

سرفیس پرو ۷ پلاس مدل Core i5/8GB/128GB

سرفیس پرو ۷ پلاس مدل Core i5/8GB/128GB (LTE)

سرفیس پرو ۷ پلاس مدل Core i5/8GB/128GB (microSD)

سرفیس پرو ۷ پلاس مدل Core i5/8GB/128GB (ویندوز ۱۱)

سرفیس پرو ۷ پلاس مدل Core i5/8GB/256GB

۲۹۸,۴۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس پرو ۷ پلاس مدل Core i7/16GB/1TB

۵۵۴,۸۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس پرو ۷ پلاس مدل Core i7/16GB/256GB

۴۰۸,۴۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس پرو ۷ پلاس مدل Core i7/16GB/512GB

۴۵۸,۳۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس پرو ۷ پلاس مدل Core i7/32GB/1TB

۶۴۳,۴۹۰,۰۰۰ ریال