مشاهده همه 13 نتیجه

سرفیس لپ تاپ ۴ – ۱۳.۵ اینچی AMD/16GB/256GB

سرفیس لپ تاپ ۴ – ۱۳.۵ اینچی AMD/8GB/256GB

سرفیس لپ تاپ ۴ – ۱۳.۵ اینچی Core i5/8GB/512GB

سرفیس لپ تاپ ۴ – ۱۳.۵ اینچی Core i7/16GB/256GB

سرفیس لپ تاپ ۴ – ۱۳.۵ اینچی Core i7/16GB/512GB

۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال

سرفیس لپ تاپ ۴ – ۱۳.۵ اینچی Core i7/32GB/1TB

۶۳۸,۴۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس لپ تاپ ۴ – ۱۵ اینچی AMD/16GB/512GB

سرفیس لپ تاپ ۴ – ۱۵ اینچی AMD/8GB/256GB

سرفیس لپ تاپ ۴ – ۱۵ اینچی AMD/8GB/512GB

سرفیس لپ تاپ ۴ – ۱۵ اینچی Core i7/16GB/256GB

سرفیس لپ تاپ ۴ – ۱۵ اینچی Core i7/32GB/1TB

سرفیس لپ تاپ ۴ – ۱۵ اینچی Core i7/8GB/256GB

۵۰۹,۴۹۰,۰۰۰ ریال

سرفیس لپ تاپ ۴ – ۱۵ اینچی Core i7/8GB/512GB